LoadingLoading...

รากฟันเทียม

ในกรณีที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป เราสามารถใส่ฟันทดแทน
โดยสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับ ฟันธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี รากฟันเทียม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

01

การตรวจในช่องปากและวางแผนการรักษา
ทันตแพทย์จะทำการตรวจบริเวณที่ฝังรากฟันเทียม พิมพ์ปากเพื่อประเมินการสบฟัน และทำเครื่องมือ ช่วยกำหนดแนวการฝัง (Surgical Guide) ทำการถ่ายภาพรังสี

02

การฝังรากฟันเทียม
ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมเข้าไปในกระดูกขากรรไกร และทำศัลยกรรมปลูกกระดูก และตกแต่งเหงือก ในกรณีที่กระดูกโดยรอบไม่เพียงพอ

03

การทำครอบฟัน
หลังจากรอให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ทันตแพทย์จะพิมพ์ปาก และทำครอบฟันบนรากฟันเทียม

ข้อดีของรากฟันเทียม

เคี้ยวอาหารได้ดี

เนื่องจากรากฟันเทียมถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำให้สามารถรับแรงบดเคี้ยว ได้มากกว่า
ฟันปลอมทั่วไป ซึ่งจะวางอยู่บนสันเหงือกเท่านั้น

ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียง

เนื่องจากรากฟันเทียมถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำให้สามารถรับแรงบดเคี้ยวฟันปลอม

ทนทาน ใช้งานได้นาน

รากฟันเทียมทำจากโลหะไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงสูง ดังนั้นถ้าได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้อง
จะสามารถใช้งานได้ยาวนาน เช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ

ข้อจำกัดของรากฟันเทียม

ต้องมีปริมาณกระดูก และเหงือกโดยรอบที่มากพอ

เนื่องจากรากฟันเทียมจะต้องยึดติดกับกระดูกขากรรไกร และมีเหงือกมาปกคลุม ดังนั้นในกรณีที่ได้รับการถอนฟันไปเป็นเวลานาน หรือ เป็นโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการทำลายกระดูกโดยรอบฟัน มีความจำเป็นต้องทำศัลยกรรมปลูกกระดูก และตกแต่งเหงือกร่วมด้วย

ใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน

เนื่องจากต้องรอให้เกิดการยึดติดอย่างสมบูรณ์ระหว่าง รากฟันเทียม และกระดูกโดยรอบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน

ไม่เหมาะกับคนไข้ที่สูบบุหรี่ในปริมาณมาก และ เป็นโรคทางระบบที่มีผลต่อการสร้างกระดูก

การดูแลรักษารากฟันเทียม

การใช้งาน และการดูแลรักษาความสะอาดเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้เกิดหินปูน เนื่องจากการมีหินปูนเกาะที่ฟันเป็นเวลานาน จะทำให้กระดูก โดยรอบถูกทำลาย รากฟันเทียมจะโยกและหลุดออก

ดังนั้นควรมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจและขูดหินปูนทุก 6 เดือน

Case Review