LoadingLoading...

ทันตกรรมความสวยงามและครอบฟัน

การครอบฟัน

การครอบฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

Dental crown

OPALESCENSE BOOST

การครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เกิดความเสียหาย แตกหัก หรือผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว ด้วยการใช้ฟันเทียมติดแน่น เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน สามารถทำได้โดยใช้ครอบฟันที่ทำมาจากโลหะล้วน โลหะผสมพอร์ซเลน หรือแบบเซรามิคล้วน ซึ่งสามารถปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมและครอบฟัน เพื่อเลือกชนิดของวัสดุให้เหมาะสมกับซี่ฟันนั้นๆได้

ครอบฟันแบบโลหะล้วน และแบบผสมพอร์ซเลน

ครอบฟันแบบเซรามิคล้วน ZIRCONIA CROWN มีความสวยงามและแข็งแรงใช้ได้ทั้งฟันหน้า และฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว

ครอบฟันแบบเซรามิคชนิด EMAX CROWN เหมาะสำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติ

การฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันที่คลินิก โดยทันตแพทย์

(IN OFFICE TOOTH BLEACHING BY OPALESCENCE BOOST)

OPALESCENSE BOOST

เป็นระบบการฟอกสีฟันแบบทำที่คลินิกโดยทันตแพทย์จะเป็นผู้เตรียม และใส่เจลฟอกสีฟันให้คนไข้ ปกติใช้เวลาในการทำประมาณ 1 ชั่วโมง เจลฟอกสีฟันจะออกฤทธิ์ทันที ที่ผสม และใส่บนผิวฟัน โดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือแสงกระตุ้น

ฟอกสีฟันที่บ้าน

(HOME BLEACHING BY OPALESCENCE)

OPALESCENSE

เป็นระบบการฟอกสีฟันแบบที่คนไข้สามารถทำเองได้ที่บ้าน โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้เตรียมถาดใสขนาดเฉพาะให้กับคนไข้ วิธีการทำไม่ยุ่งยาก โดยคนไข้เป็นคนใส่เจลฟอกสีฟันลงในถาดใส แล้วสวมถาดใสในฟันบนและล่าง วันละประมาณ 4-6 ชั่วโมง ทำทุกวันประมาณ 5-7 วัน

วีเนียร์ (DENTAL VENEER)

คือ การนำเคลือบฟันเทียมที่ทำจากวัสดุ Ceramic หรือ Resin มายึดติดบนผิวฟันธรรมชาติที่ได้รับการกรอแต่งจากทันตแพทย์

ข้อดี

  1. สวยงาม ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ – ทั้งรูปร่างและสี
  2. สูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าการทำครอบฟัน โดยทันตแพทย์จะกรอแต่งเฉพาะผิวเคลือบฟันด้านหน้า 0.5-2 มม.

ข้อจำกัด

ความแข็งแรงของวัสดุจำกัด ไม่ควรใช้กัดของแข็ง และ ไม่เหมาะกับคนนอนกัดฟัน