LoadingLoading...

จัดฟันแบบติดเครื่องมือโลหะ

ขั้นตอนปฎิบัติก่อนจัดฟัน

01

นัดพบหมอจัดฟัน ครั้งแรก เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น และทราบถึงขั้นตอนการจัดคร่าวๆ [ขั้นตอนนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย]

02

เคลียร์ช่องปาก คือ การอุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด เป็นการเตรียมช่องปาก ให้พร้อมกับการติดเครื่องมือจัดฟัน [ชำระตามอัตราค่าบริการปกติของคลินิก]

03

พิมพ์ปาก และ เอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม

04

พบหมอจัดฟัน เพื่อถ่ายรูปก่อนจัดฟัน และฟังแผนการรักษา โดยคุณหมอจะแจ้งค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโดยประมาณ และผลสำเร็จของการจัด

05

หมอจัดฟัน จะส่งคนไข้ไปถอนฟัน ซี่ที่กำหนดตามแผนการรักษา

06

ติดเครื่องมือจัดฟัน ปกติจะแยกติด โดยจะติดฟันบนก่อน และติดฟันล่าง ในครั้งต่อไป เพื่อคนไข้จะได้ปรับตัวได้ดีกว่า และเจ็บน้อยกว่า [จ่ายงวดที่ 1]

ขั้นตอนปฎิบัติระหว่างจัดฟัน

01

มาพบหมอจัดฟัน เพื่อปรับ เครื่องมือ ตามนัดเนื่องจาก ถ้าทิ้งไว้นานฟันจะเคลื่อนที่ผิดตำแหน่ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนฟัน
นานขึ้น

02

แปรงฟันให้ถูกวิธี ดูแลรักษาความสะอาด ในช่องปาก เพราะตอนติดเครื่องมือ จะทำให้เศษอาหารติดง่าย ทำให้เกิดหินปูน และฟันผุได้ง่ายกว่าปกติ

03

หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่เหนียว และแข็ง เพราะจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดได้

04

ในกรณีเครื่องมือหลุด ให้เก็บเครื่องมือไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนถึงวันนัด เนื่องจากต้องเพิ่มเวลานัด มากกว่าปกติ

ขั้นตอนปฎิบัติหลังจัดฟัน

หลังจากที่ฟันเรียงตัวสวยงามแล้ว

ยังมีความจำเป็นต้องใส่ Retainer

เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของฟันกลับสู่ตำแหน่งเดิม

ชนิดของการจัดฟัน และการแบ่งชำระ

จัดฟันแบบติดเครื่องมือโลหะและใส่ยาง

แบ่งชำระเริ่มต้น เดือนละ 1,200 บาท

รายละเอียด

ติดเครื่องมือโลหะที่ฟัน ใส่ลวด ใส่ยาง
ต้องมาปรับเครื่องมือทุกเดือน

ราคา 43,200-45,000 บาท
การแบ่งชำระ

Program A

3000 x 4 เดือน + 1200 x 26 เดือน

Program B

1500 x 30 เดือน

จัดฟันแบบใช้ Ceramic Bracket

แบ่งชำระเริ่มต้น เดือนละ 2,000 บาท

รายละเอียด

ติดเครื่องมือ ceramic สีขาวที่ฟัน
ใส่ลวด ใส่ยาง เห็นโลหะน้อย
ต้องมาปรับเครื่องมือทุกเดือน

ราคา 60,000 บาท
การแบ่งชำระ

งวดที่ 1 - 4

แบ่งชำระเดือนละ 7,000 บาท

งวดที่ 5 เป็นต้นไป

แบ่งชำระเดือนละ 2,000 บาท

จัดฟันแบบ DAMON Q

แบ่งชำระเริ่มต้น เดือนละ 2,000 บาท

รายละเอียด

เป็นระบบจัดฟันที่สามารถเคลือนฟันได้เร็วกว่าแบบธรรมดา
ไม่ต้องใส่ยางมาปรับเครื่องมือ 1-2 เดือนต่อครั้ง

ราคา 74,000 บาท
การแบ่งชำระ

งวดที่ 1 - 3

แบ่งชำระเดือนละ 10,000 บาท

งวดที่ 4 - 25

แบ่งชำระเดือนละ 2,000 บาท

จัดฟันแบบ DAMON CLEAR

แบ่งชำระเริ่มต้น เดือนละ 2,500 บาท

รายละเอียด

เป็นระบบจัดฟันที่ สามารถเคลือนฟันได้เร็วกว่าแบบธรรมดา
ไม่ต้องใส่ยาง เห็นโลหะน้อย สวยงาม
มาปรับเครื่องมือ 1-2 เดือนต่อครั้ง

ราคา 85,000 บาท
การแบ่งชำระ

งวดที่ 1 - 3

แบ่งชำระเดือนละ 10,000 บาท

งวดที่ 4 - 25

แบ่งชำระเดือนละ 2,500 บาท